13 punten voor een veilig plaatsbezoek: het sectorprotocol
14.02.2021

13 punten voor een veilig plaatsbezoek: het sectorprotocol

 • Op vrijdag 12/2/2021 werd door de overheid het sectorprotocol gevalideerd dat strikt dient nageleefd te worden bij plaatsbezoeken in aanwezigheid van de vastgoedmakelaar. In dit sectorprotocol werden 13 punten opgenomen die ons helpen om plaatsbezoeken in de meest veilige omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden.

  Wij zijn heel blij dat we jullie opnieuw op de best mogelijke manier kunnen begeleiden bij jullie huizenjacht en zullen vanzelfsprekend het sectorprotocol met de grootste zorg respecteren, voor jullie en onze veiligheid.

 • Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector


  1. Strikte opvolging van de basisregels

  Zorg ervoor dat medewerkers en klanten de basisregels strikt opvolgen:

  • Respecteer de hygiëneregels
  • Doe je activiteiten liefst buiten
  • Denk aan kwetsbare mensen
  • Hou afstand (1,5) meter
  • Beperk je nauwe contacten
  • Volg de regels over bijeenkomsten

  2. Preventief informeren

  Informeer preventief zowel de bezoekers als eventuele bewoners over de geldendevoorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften voorafgaand aan het plaatsbezoek. Afficheer de regels vermeld onder punt 9 van dit protocol op kantoor. Verstuur voorafgaand aan elk bezoek de richtlijnen onder punt 12 (voor de bezoekers) en onder punt 13 (voor eventuele bewoners) aan alle betrokkenen. Mail voorafgaandelijk de veiligheidsvoorschriften en de informatievideo van het BIV door. Zorg ervoor dat er op de website van het vastgoedkantoor zo spoedig mogelijk hetzij een link wordt voorzien naar dit protocol, hetzij de tekst van dit protocol wordt hernomen. Maak duidelijk dat deze regels strikt nageleefd moeten worden.

  3. Voorbereiden van het bezoek

  Deel voorafgaandelijk zoveel mogelijk informatie mbt het pand via digitale weg (foto’s, omschrijving, attesten, … ) met kandidaat-kopers en/of -huurders. Bespreek de specifieke kenmerken van het pand desgevallend voorafgaandelijk al telefonisch zodat het bezoek zo kort mogelijk gehouden kan worden. Maak maximaal gebruik van digitale toepassingen, zodat ook geïnteresseerden zich terdege kunnen voorbereiden. Online tours hebben in deze de afgelopen maanden een ongelooflijke meerwaarde betekend en blijven een stevig wapen binnen de sector in de strijd tegen het coronavirus.

  4. Mondmaskerplicht

  Zorg ervoor dat alle aanwezigen de mondmaskerplicht respecteren, door een mondmasker te dragen en dit op correcte wijze (met bedekking van zowel de mond als de neus). Informeer bezoekers en bewoners voorafgaandelijk dat zij in een eigen mondmasker moeten voorzien (maar zorg voor alle veiligheid voor reservemateriaal).

  5. Ventilatie- en verluchting

  Adequate ventilatie en verluchting zijn essentieel om virustransmissie te vermijden. Zorg voor een goede verluchting van alle ruimtes door het openen van ramen en/of deuren. Maak de nodige afspraken met de bewoners om dit te garanderen voorafgaand aan het bezoek en tussen opeenvolgende bezoeken.

  6. Coördinator Corona

  Stel een coördinator aan voor vragen en meldingen van personeelsleden, klanten en bezoekers. De coördinator is verantwoordelijk voor de implementatie van alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften. Afficheer zijn/haar naam en coördinaten duidelijk op kantoor en vermeld deze in de e-mails naar klanten/bezoekers in het kader van de plaatsbezoeken.

  7. Beschermingsmiddelen

  Stel middelen ter beschikking om de handen te ontsmetten. Waak erover dat iedereen die het pand betreedt de handen ontsmet heeft.

 • Hires Lafaut Mei WAL6079
 • 8. Opleiding medewerkers

  Geef duidelijke instructies en zorg voor de nodige opleiding en communicatie. Herhaal de instructies regelmatig en wees aandachtig voor werknemers die extra opleiding en instructies nodig kunnen hebben.

  9. Specifieke regels voor bezoeken aan panden

  De hiernavolgende regels moeten conform punt 2 geafficheerd worden op het kantoor, onder de hoofding ‘Richtlijnen voor bezoeken aan panden met een vastgoedprofessional’.

  • Alle bezoeken gebeuren op afspraak.
  • Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen.
  • Bezoeken worden zo georganiseerd dat samenscholing en wachtrijen vermeden worden.
  • Bezoekers dienen zich op het juiste uur aan te melden. Bezoekers wachten buiten of in de wagen tot de vastgoedmakelaar het teken geeft dat ze het pand mogen benaderen.
  • De veiligheidsvoorschriften worden voorafgaand aan het bezoek nogmaals overlopen. Bezoekers moeten bevestigen dat ze deze zullen naleven.
  • Voor de start van het bezoek wordt de omgeving gecontroleerd. De vastgoedprofessional moet zich er steeds van vergewissen dat het bezoek kan plaatsvinden binnen veilige omstandigheden.
  • Draag steeds een mondmasker! Deze verplichting geldt zowel voor de vastgoedprofessional als voor bezoekers. Bezoekers moeten een mondmasker voorzien of desgevallend er één gebruiken uit het reservemateriaal van het vastgoedkantoor. Indien hier niet aan wordt voldaan, wordt het bezoek afgebroken.
  • Er worden steeds voldoende ontsmettingsmiddelen voorzien voor bezoekers.
  • De regels inzake social distancing (minstens 1,5m afstand) moeten ten volle worden gerespecteerd. Bewoners moeten bij voorkeur in de tuin, op een terras, … dan wel in één bepaalde ruimte blijven tijdens het bezoek. De vastgoedprofessional zal ervoor zorgen dat personen elkaar niet kruisen tijdens het bezoek.
  • De vastgoedprofessional zorgt er vooraf voor dat alle binnendeuren open staan. Hij/zij opent eventuele buitendeuren zelf voor de bezoekers en reinigt na elk bezoek de deurklinken en/of andere voorwerpen die aangeraakt werden.
  • Er wordt te allen tijde gezorgd voor een goede verluchting van de woning tijdens het bezoek en tussen de bezoeken door. Deuren en/of ramen worden daartoe geopend.
  • Meterstanden worden door de vastgoedmakelaar/-professional in het bijzijn van de huurder/koper opgenomen, met inachtneming van 1,5 meter afstand. In geval van een krappe ruimte, moet worden gevraagd dat de andere personen de meterstanden, die de vastgoedprofessional noteerde, achtereenvolgens nakijken op correctheid.
  • Er worden zo min mogelijk documenten overhandigd aan de bezoekers. Deze worden bij voorkeur doorgestuurd vooraf of na het bezoek door. Indien er formulieren en/of overeenkomsten ondertekend moeten worden, gebeurt dit bij voorkeur digitaal. Er wordt altijd gekozen voor een digitale oplossing, waar mogelijk.
  • De vastgoedprofessional zorgt voor voldoende tijd tussen 2 bezoeken, zodat bezoekers elkaar niet kruisen of er zich wachtrijen vormen. De tussentijd laat ook toe om het pand te ventileren en de andere voorzorgsmaatregelen te respecteren.

  10. Niet naleven regels

  Breek het bezoek onmiddellijk af in geval de regels niet gerespecteerd kunnen worden, personen de regels weigeren te volgen of indien iemand ziektesymptomen vertoont.

  11. Contact tracing

  Stel alles in het werk om een voorspoedige contact tracing mogelijk te maken. Indien bezoekers/klanten een risico-contact hebben gehad, in afwachting zijn van testresultaten of positief getest werden, is het belangrijk dat zij dit melden. Vraag hen om dit voorafgaandelijk te signaleren aan de Covid-19 coördinator.

 • Hires Lafaut Mei WAL6142
 • 12. Richtlijnen te verstrekken aan kandidaat-kopers en kandidaat-huurders voorafgaand aan een bezichtiging

  De vastgoedprofessional is er conform punt 2 toe gehouden aan kandidaat-kopers en -huurders, die een plaatsbezoek afleggen, voorafgaandelijk de volgende richtlijnen/informatie te bezorgen:

  • Tijdens het plaatsbezoek moet de social distancing te allen tijde gerespecteerd worden.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Beperk de duurtijd van het bezoek en neem eventueel na het bezoek (telefonisch) contact op met de vastgoedmakelaar voor verdere bespreking.
  • Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek.
  • Breng indien mogelijk je eigen mondmasker mee en respecteer de mondmaskerplicht.
  • Pas de nodige handhygiëne toe bij aanvang van het bezoek. De vastgoedmakelaar voorziet hiertoe het nodige materiaal.
  • Respecteer het tijdslot dat de vastgoedmakelaar voorstelde. Kom niet te laat en maak het bezoek niet nodeloos langer dan vereist om een goed beeld te krijgen van het pand.
  • Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen. Raak tijdens bezichtigingen geen deuren of voorwerpen aan. De vastgoedmakelaar opent alle deuren, ramen en/of kasten.
  • Blijf thuis als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of in contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de quarantaineverplichtingen.
  • Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt: info@realestatebykarolien.be
  • Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar.
  • Voorafgaand aan het bezoek zal de vastgoedmakelaar ter plaatse met jou nogmaals de regels overlopen, zodat je duidelijk zicht hebt op de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften die garanderen dat het bezoek veilig verloopt.
  • Wil je deze en andere voorzorgsmaatregelen nog eens rustig overlopen? Dat kan onder meer via de handige informatievideo die door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ter beschikking wordt gesteld (https://www.youtube.com/watch?v=uDcRXZi29d4).

  13. Richtlijnen te verstrekken aan bewoners voorafgaand aan het plaatsbezoek

  De vastgoedprofessional is er conform punt 2 toe gehouden om voorafgaand aan een plaatsbezoek aan eventuele bewoners de hiernavolgende richtlijnen/informatie te bezorgen:

  • Er worden geen handen geschud.
  • De geldende regels dienen gedurende het volledige bezoek toegepast te worden. Let er op dat ten allen tijde de social distancing toegepast wordt.
  • Zeg de afspraak met de makelaar of professional af als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of in contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt onder de quarantaineverplichtingen.
  • Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt: info@realestatebykarolien.be
  • Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar.
  • Zorg voor een goede verluchting na elk bezoek.
  • Voor aanvang van het bezoek zal de makelaar met jou nogmaals de regels waarbinnen het bezoek kan plaatsvinden overlopen.
  • Wil je deze en andere voorzorgsmaatregelen nog eens rustig overlopen? Dat kan onder meer via de handige informatievideo die door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ter beschikking wordt gesteld (https://www.youtube.com/watch?v=uDcRXZi29d4).

  De foto's bij dit artikel zijn louter illustratief en werden gemaakt vóór de geldende coronamaatregelen.

Live first class

Live first class

Laat je inspireren door tal van interieur- en vastgoedtips in de tweede editie van het lifestylemagazine van Karolien Lafaut!

Logo pop up Logo pop up mobiel

De verkoop van
jouw woning verdient
een aanpak op maat.

Van schatting over publiciteit
tot waterdichte compromis:
Real Estate by Karolien biedt
100% ontzorging bij de verkoop
van jouw pand.

Inloggen met jouw account!

Nog geen account?

Maak hier jouw account