De huurwaarborg: alles wat je moet weten
30.03.2021

De huurwaarborg: alles wat je moet weten

 • Ga je huren of heb je plannen om je eigen woning te verhuren? Volgens de wet is een huurwaarborg niet verplicht, maar ze biedt wel bescherming tegen mogelijke huurschade. Hoe de huurwaarborg precies wordt geregeld en welke som moet worden betaald? We lichten het graag voor je toe.

  Wat is een huurwaarborg?

  Een huurwaarborg is het bedrag dat je als huurder aan de start van het huurcontract aan de kant moet houden. Het dient als onderpand voor de gehuurde woning: raakt de woning beschadigd of wordt de huur niet betaald, dan kan dit geld aangewend worden om de kosten te dekken. De huurwaarborg is niet wettelijk verplicht, hoewel de meeste contracten er wel in voorzien.

 • Welke som bedraagt de huurwaarborg?

  Het bedrag hangt af van de maandelijkse huurprijs voor de woning. In sommige gevallen betaal je vooraf drie maanden huur, in andere twee maanden. Daarnaast is er een verschil tussen contracten gesloten vóór 1 januari 2019 en contracten gesloten na 1 januari 2019.

  Huurcontracten gesloten vóór 1 januari 2019

  Deze contracten zijn opgesteld volgens de federale huurwet. Hier bedroeg de huurwaarborg standaard twee maanden huur. Enkel indien de huurder dit in schijven wilde betalen, moest hij een waarborg van drie maanden huur betalen.

  Huurcontracten gesloten na 1 januari 2019

  Sinds 1 januari 2019 worden huurcontracten opgesteld volgens het Vlaams Woninghuurdecreet. Dat zegt dat verhuurders een waarborg van maximaal drie maanden huur mogen vragen, al blijven ze vrij in die keuze.

  Let op: bovenstaande informatie is van toepassing op Vlaanderen. In Brussel en Wallonië bedraagt de huurwaarborg maximaal het dubbele van de maandelijkse huurprijs.

 • Hires Lafaut Mei WAL6274
 • Hoe kan je de huurwaarborg betalen?

  Er zijn verschillende manieren waarop je de huurwaarborg kan betalen en als huurder kies je zelf welke optie je hanteert.

  1. Geblokkeerde rekening bij de bank
  In de meeste gevallen stort de huurder het bedrag op een geblokkeerde rekening op zijn eigen naam. Eventuele rente die de waarborg opbrengt, is ook voor de huurder. De verhuurder mag het bedrag zelf niet bijhouden. Doet hij dat toch, dan kan de huurder een aanmaning indienen en moet de verhuurder vanaf de datum van de aanmaning de wettelijke interest op het bedrag van de huurwaarborg betalen.

  2. MyMinfin
  Je kan de waarborg ook storten op MyMinfin, het een online platform van de Federale Overheidsdienst. De Deposito- en Consignatiekas (DCK) beheert dan de borg. Deze dienst is gratis, maar je krijgt geen rente op het gestorte bedrag.

  3. Zakelijke zekerheidsstelling
  De huurder kan eveneens een zakelijke zekerheidsstelling vragen bij een financiële instelling, bijvoorbeeld door middel van een obligatie of kapitalisatiebon. Deze oplossing dient voornamelijk voor huurders die spaargeld hebben in de vorm van beleggingen.

  4. Persoonlijke borgstelling
  Als de verhuurder ermee instemt, kan de waarborg ook via een persoonlijke borgstelling geregeld worden. Daarbij staat een persoon of vennootschap in voor de borg. Zo treden de ouders van pas afgestudeerden vaak op als persoonlijke borgstellers.

  5. Waarborg via het OCMW
  Wie voldoet aan de voorwaarden, kan steun krijgen van het OCMW bij de betaling van de huurwaarborg. Het OCMW schiet de waarborg voor en sluit in naam van de huurder een overeenkomst met de bank.

  6. Huurwaarborglening
  De huurwaarborglening biedt een nieuwe mogelijkheid voor huurders die moeilijk drie maanden huur kunnen bekostigen. Sinds 1 januari 2019 kan je als huurder een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Deze lening is anoniem: de verhuurder hoeft dus niet te weten dat de huurder er een beroep op doet. De huurder heeft 24 maanden om de huurwaarborglening terug te betalen.

 • Wanneer wordt de waarborg teruggevorderd?

  Na afloop van de huurperiode krijgt de huurder de betaalde waarborg integraal terug als hij alle bepalingen in het huurcontract heeft nageleefd.

  Wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld door de huur niet te betalen of indien de woning zwaar beschadigd werd, kan de huurder beslissen om het bedrag of een deel van het bedrag niet meer terug te vorderen. Dekt het bedrag van de waarborg de kosten niet, kan de verhuurder de voormalige huurder ook formeel in gebreke stellen. Hij dient dan een vordering voor de herstellingskosten in bij de vrederechter. Gebruiksschade door het normale gebruik van de woning vormt doorgaans geen reden om de waarborg niet terug te vorderen.


  Denk je eraan je huis of appartement te verhuren? Wij ontzorgen je helemaal bij de verhuur van jouw pand. Ben je op zoek naar een stekje om zelf te huren? Neem dan zeker eens een kijkje in ons aanbod huurwoningen.

Live first class

Live first class

Laat je inspireren door tal van interieur- en vastgoedtips in de tweede editie van het lifestylemagazine van Karolien Lafaut!

Logo pop up Logo pop up mobiel

De verkoop van
jouw woning verdient
een aanpak op maat.

Van schatting over publiciteit
tot waterdichte compromis:
Real Estate by Karolien biedt
100% ontzorging bij de verkoop
van jouw pand.

Inloggen met jouw account!

Nog geen account?

Maak hier jouw account