Wat is het recht van voorkoop? (RVV)
17.11.2021

Wat is het recht van voorkoop? (RVV)

 • Het recht van voorkoop, of de RVV, een term die je misschien al eens horen waaien hebt, maar die je toch nog niet helemaal duidelijk is. Wij leggen je in een notendop uit wat hij inhoudt.

  Simpel gezegd impliceert het recht van voorkoop dat een begunstigde partij voorrang krijgt t.o.v. een andere partij om een pand of stuk grond aan te kopen, en dit aan hetzelfde tarief en dezelfde voorwaarden. Het kan hierbij gaan om de Vlaamse overheid en de lokale eenheden (provincies, gemeenten, intercommunales …), maar ook om particulieren of vennootschappen. Dit om hen hun opdrachten van openbaar nut te laten realiseren op hun werkingsdomeinen (zoals natuurbehoud, ruimtelijke ordening, woon- en waterbeleid, scheepvaart, etc.). Kiest de begunstigde partij ervoor het onroerende goed aan te kopen, dan krijgt die voorrang op de reguliere koper. In dit geval kan de reguliere koper niet langer overgaan tot de aankoop van het pand of het stuk grond.

 • Hires Karolien Roes WAL1099
 • Wat betekent dit voor mijn (ver)koop?

  Belangrijk bij de verkoop van je gebouw of grond is dus om na te gaan of er een recht van voorkoop op rust. Hiervoor kan je een advocaat contacteren, want die heeft toegang tot het VLM, het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij. Voor percelen kan je dit gemakkelijk zelf online terugvinden op de website van Geopunt.

  Als verkoper ben je verplicht om de begunstigde partij op de hoogte te brengen van je aanbod. Dit doe je het gemakkelijkst via een aangetekend schrijven om jezelf in te dekken, want als de begunstigde partij niet binnen de vooropgestelde termijn antwoordt, of geen interesse heeft, is de opschortende voorwaarde vervuld en mag de koop gewoon met een particulier gesloten worden.

  Volg je deze procedure niet (je brengt de begunstigde partij niet op de hoogte van je aanbod of sluit de koop met iemand anders nog voor de termijn verstreken is), dan kan de begunstigde partij een schadevergoeding eisen, of zelfs de nietigheid van de koopovereenkomst vorderen. Een situatie waar zowel verkoper als koper niet in wil belanden!

 • Wettelijke voorkooprechten versus conventionele voorkooprechten

  Bovendien is er een verschil tussen de wettelijke voorkooprechten, waarbij de wetgever de begunstigde aanduidt en de conventionele voorkooprechten, waarbij verschillende partijen een overeenkomst sluiten. Dit gebeurt vaak in de vorm van een afspraak tussen een verhuurder en huurder, waarbij de verhuurder de huurder voorrang verleent indien hij zou willen verkopen.

  Aanpassingen aan het recht van voorkoop moeten via een vast sjabloon opgeladen worden in het e-verkooploket. Denk bijvoorbeeld aan rechtzettingen zoals een extra, nieuwe of bijkomende begunstigde partij of veranderingen aan panden, gronden en percelen, zoals leegstand of verwaarlozing.

 • Heb je nog vragen over het recht van voorkoop of wil je je woning laten schatten voor verkoop? Wij helpen je graag verder! Neem hier contact met ons op.

Live first class

Live first class

Laat je inspireren door tal van interieur- en vastgoedtips in de tweede editie van het lifestylemagazine van Karolien Lafaut!

Logo pop up Logo pop up mobiel

De verkoop van
jouw woning verdient
een aanpak op maat.

Van schatting over publiciteit
tot waterdichte compromis:
Real Estate by Karolien biedt
100% ontzorging bij de verkoop
van jouw pand.

Inloggen met jouw account!

Nog geen account?

Maak hier jouw account